En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Økonomi - penge

Du betaler et beløb pr. måned for at bo på Grønnehaven. Taksten reguleres én gang årligt

Priserne på kost med mere er:

Kostpakke, fuld kost med drik: kr. 2.179,86, kostfremstilling: kr. 912,88, tøjvask: kr. 114,25, rengøringsmidler: kr. 42,29,  husleje: kr. 2.045,80, el (aconto): kr. 500,00, varme (aconto): kr. 1.400,00 og vand- og afledningsafgift: kr. 600,00. 

Beløbene bliver trukket direkte i pensionen. 

Priserne for kost m.m. er som beskrevet - vær opmærksom på, at priserne for el, varme og vand- og afledningsafgift kan variere.  Der sker prisfremskrivning ved hvert årsskifte. Du får kostpenge tilbage, når du er væk fra Grønnehaven i et helt døgn eller mere. Beløbet for tilbagebetaling vil udgøre i alt 103,09 kr. pr. hele døgn.